Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

Soru 1- Allah’ın yoktan var eden olduğunu ifade eden ismi nedir?

Cevap 1- El-Hâlik

Soru 2- Bir şey hakkında düşünce yoluyla derin bilgi ve anlayışa erişmek nasıl hangisiyle ifade edilir?

Cevap 2- Marifet

Soru 3- “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle (yazmayı) öğreten, (böylece) insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir.” (Alak suresi, 1-5. ayetler)
Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisine değinilmiştir?

Cevap 3- Allah’ın, kullarına karşı cömert olduğuna, Allah’ın insanın bilmediklerini de bildiğine ve Allah’ın, bilgiyi teşvik edip ona önem verdiğine değinilmiştir

Soru 4- “Üç kişiden sorumluluk kaldırılmıştır. Uyanıncaya kadar uyuyandan, iyileşinceye kadar akıl hastasından, ergenlik çağına gelinceye kadar çocuktan.”
Bu hadiste, aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

Cevap 4- Aklın

Soru 5- Allah’tan ve Hz. Peygamber’den gelen bilgiler aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

Cevap 5- Sadık haber

Soru 6- “Gönüle doğan şeye, kalbe gelen manaya, akıl yürütme ve düşünmeye dayanmaksızın elde edilen bilgiye denir.”
Tanımı yapılan kavram nedir?

Cevap 6- İlham

Soru 7-Hakka’l-yakin” kavramının açıklaması nedir?

Cevap 7- Duyularla elde edilen kesin bilgi

Soru 8- “Allah’ım! Huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.”
Bu hadiste endişe edilen hususlardan olmayan kavram nedir?

Cevap 8- Dua ve ibadet edememek

Soru 9- “Hz. Peygamber’in dinî tebliğ maksadı taşımayan, bir insan olması itibariyle yaptığı davranışları” nasıl isimlendirilir?

Cevap 9- Sünneti zevâid

Soru 10- “…Kim inanmayı kabul etmezse onun ameli boşa çıkmıştır ve o, ahirette kaybedenlerdendir.” (Mâide suresi, 5. ayet)
Bu ayette hangi iki kavram arasındaki ilişkinin önemi vurgulanmıştır?

Cevap 10- İman – İbadet

Soru 11- “İbrahim dedi ki: Din günü hatalarımı bağışlayacağını umduğum da O’dur.” (Şuara suresi, 82. ayet)
Bu ayette geçen “din” kavramı aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap 11- Ahiret

Soru 12- Allah’ın insanı, kendi varlığını ve birliğini tanıyabilme gücü ve yeteneği ile yaratmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 12- Fıtrat

Soru 13- İslam dininin iman esasları, ilmihal kitaplarında aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

Cevap 13- Amentü

Soru 14- “Allah, kendisinden başka ilâh olmayandır, en güzel isimler O’na mahsustur.” (Tâhâ suresi, 8. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde anlatılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 14- Esmâül Hüsna

Soru 15- “O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır.” (Mülk suresi, 2. ayet)
Bu ayetten hangi düşünceye ulaşılabilir?

Cevap 15- İnsan sorumlu bir varlıktır, Dünya bir imtihan yeridir,
Allah’a ibadet etmek gerekir.

Soru 16- • Güzel söz söylemek
• Anne babaya iyilik etmek
• İyiliği tavsiye edip kötülükten alıkoymak
Bu davranışları ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 16- Salih amel

Soru 17- Allah’ın mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği fiiller nasıl isimlendirilir?

Cevap 17- Farz

Soru 18- “Müslümanların bir kısmı tarafından yapılınca, diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzlardır.” tanımı nedir?

Cevap 18- farz-ı kifaye

Soru 19- “Bilgi, bilen özne ile bilinen nesne arasında kurulan ilişki sonucunda ortaya çıkan üründür.”
Bu tanım hangi bilime aittir?

Cevap 19- Felsefe

Soru 20- Bilginin kaynağı hakkında “Sadece duyu organlarıyla elde edilen tecrübi bilgiler vardır.” görüşünü benimseyen akım hangisidir?

Cevap 20- Deneyciler

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir