AÖL Geçmiş Sınavlarda Çıkmış Sorular

AÖL Coğrafya 1 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Lise Coğrafya 1 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

• Yeryüzü şekillerinin oluşum sürecini ve dağılışını inceler. • Araştırmalarını yeryüzünde yapar. • Kartografya, pedoloji, litoloji gibi bilim dallarından yararlanır. Yukarıda verilen bilgiler coğrafyanın hangi alt dalı ile ilgilidir?

Correct! Wrong!

İlk Çağ’ın ilk coğrafyacısı olarak bilinen, çeşitli gezginlerden ve gemicilerden topladığı bilgiler doğrultusunda haritalar oluşturan bilim insanı kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin sonuçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Matematik iklim kuşaklarının her iki yarım kürede de aynı enlem değerlerinden başlayıp bitmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi boylamlar arasındaki mesafenin sonucunda oluşur?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından biridir?

Correct! Wrong!

Doğu – batı doğrultusunda geniş alan kaplayan ülkeler aynı anda birden fazla ulusal saat kullanır. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisi bunlardan biridir?

Correct! Wrong!

0° başlangıç meridyeninin geçtiği Greenwich kasabası aşağıdaki şehirlerden hangisinin yakınındadır?

Correct! Wrong!

Konik projeksiyon yöntemi ile Orta kuşaktaki yerlerin haritaya daha az hata ile aktarılması mümkündür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin haritası konik projeksiyon ile çizilirse hata oranı daha az olur?

Correct! Wrong!

1/500.000 ve 1/2.000.000 ölçekli iki Türkiye haritasında aşağıdakilerden hangisi aynıdır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi özel haritalardan biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıda verilenlerden hangisinin oluşumu üzerinde iklimin etkisi en azdır?

Correct! Wrong!

İklim olaylarının gerçekleştiği atmosfer katı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Bir yerde ölçülen sıcaklık değerine gerçek sıcaklık denir. Bir yerin yükseltisinin deniz seviyesine düşürüldüğü varsayılarak hesaplanan sıcaklığına ise indirgenmiş sıcaklık denir. Türkiye’de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en az olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

• Kutup ikliminde yağış azdır. • Sert karasal iklimin bitki örtüsü tayga ormanlarıdır. • Tropikal iklimde yıl boyunca sıcaklıklar yüksektir. • Çöl iklimi günlük sıcaklık farkının en az olduğu iklimdir. İklimler ile ilgili verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur?

Correct! Wrong!

Yaz tatilini nerede geçirdiklerini anlatan öğrencilerden Ahmet, gittiği yerde en fazla yağışın yaz mevsiminde düştüğünü, doğal bitki örtüsünün çayır olduğunu, donma olaylarının fazla yaşandığını söylemiştir. Buna göre Ahmet yaz tatilini aşağıdaki şehirlerden hangisinde geçirmiştir?

Correct! Wrong!

Dünya’nın çevre uzunluğu, güneş ışınlarının geliş açısı gibi konular üzerinde çalışan bilim insanı coğrafyanın hangi alt dalında çalışmalar yapmaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Piri Reis, Kâtip Çelebi ve Evliya Çelebi’nin ortak özelliğidir?

Correct! Wrong!

Dünya’nın şeklinden dolayı güneş ışınlarının geliş açısı Ekvatordan kutuplara gidildikçe daralır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla doğrudan bağlantılıdır?

Correct! Wrong!

Mevsimlerin oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkilidir?

Correct! Wrong!

Bütün Dünya’da gece ve gündüz sürelerinin eşit olması durumuna ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi aynı enlem üzerinde yer alan yerlerin ortak özelliği değildir?

Correct! Wrong!

42 doğu meridyeninde yer alan Artvin’de yerel saat 14.30 iken aynı anda yerel saati 14.02 olan Yozgat’ın kaç dereceli meridyen yayında yer aldığı söylenebilir?

Correct! Wrong!

Fiziki haritalarda aşağıdakilerden hangisi gösterilmez?

Correct! Wrong!

Atmosferle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisinin canlı yaşamındaki önemi daha azdır?

Correct! Wrong!

Bir bölgede tarım yapılabilen en yüksek nokta o yer için tarımın üst sınırını oluşturur. Bu sınırın yükseltisi genel olarak ekvatordan kutuplara doğru düşer. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Türkiye’de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık değerleri arasında farkın en fazla olduğu yer Doğu Anadolu’dur. Bu durumun sebebi Doğu Anadolu’nun hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?

Correct! Wrong!

Konveksiyonel (yükselim) yağışalar en fazla yurdumuzun neresinde gerçekleşir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ülkelerden hangisi sert karasal iklimin etkisi altındadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki şehirlerin hangisinde yaz kış mevsimleri arasında sıcaklık farkı daha çoktur?

Correct! Wrong!

“Doğa insanın yaşam alanını belirler. İnsan bu yaşam alanı içindeki unsurlarla bütünlük oluşturur’’ Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeyle uyumlu bir durumdur?

Correct! Wrong!

Macellan, 1519’da deniz yoluyla çıktığı seyahatte hep batıya giderek tekrar başladığı yere ulaşacağını düşünmüş ancak seyahat esnasında Filipin adalarında öldürülmesinden dolayı bu turu tamamlamak Del Kano isimli denizciye nasip olmuştur. Macellan’ın bu seyahatiyle aşağıdakilerden hangisini ispatlamak istediği söylenebilir?

Correct! Wrong!

• Yerel saat farklarının oluşumu • Cisimlerin gölge boylarının gün içinde değişimi • Okyanus akıntılarının yönünde sapmaların olması Verilenlerin tamamının bir arada oluşması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?

Correct! Wrong!

Dönenceler arasında kalan bölgede yıllık sıcaklık ortalamalarının yüksek olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Ekvatordan uzaklaştıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

Correct! Wrong!

Meridyenler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Correct! Wrong!

Türkiye’nin özel konumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Correct! Wrong!

Arazideki mesafelerin ve yer şekillerinin gerçeğe en yakın biçimde kâğıt üzerine aktarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin haritalarda kullanılması zorunlu olmuştur?

Correct! Wrong!

Klimatoloji biliminin çalışma alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Enlem etkisinden dolayı Ekvator’dan uzaklaştıkça sıcaklık değerlerinin düzenli olarak azalması gerekirken her yerde bu durum gözlenmez. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma Türkiye’den bir örnektir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki merkezlerin hangisinde nem oranı daha yüksektir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi rüzgârın esiş yönünü etkilemez?

Correct! Wrong!

Havadaki bağıl nem oranının % 100 olması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

Correct! Wrong!

Çöl iklimi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisinde toprak aylarca donmuş hâlde kalır?

Correct! Wrong!

Türkiye’nin aşağıda verilen iklim özelliklerinden hangisi kuzey yarım kürede yer almasıyla ilgilidir?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir