Siyer

AÖL Açık Lise Siyer 2 Dersi Test Soru Çöz

AÖL Açık Lise Siyer 2 Ders Kitabı Notları Özet

Şamanizmin kökeni hangi din olduğuna inanılmaktadır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi "risalet" kelimesinin eş anlamlısıdır?

Correct! Wrong!

İlk vahyin ardından bir süre vahiy gelmemesine ne ad verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın ilk davet merkezi olan mekana verilen addır?

Correct! Wrong!

İslam’ın ilk kadın şehidi kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Mekke’de İslam’ı kabul edenlerin genel özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

İlk hicret nereye yapılmıştır?

Correct! Wrong!

Müslümanlar hangi yılı “hüzün yılı" olarak kabul etmişlerdir?

Correct! Wrong!

Hz. Peygamber’in geceleyin Mekke’den Mescid-i Aksa’ya götürülmesine ne denir?

Correct! Wrong!

Hz. Peygamberin yaptırdığı ilk mescid hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebi'nin kullanılma amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi "Ashâb-ı suffe" tanımlaması içinde değildir?

Correct! Wrong!

İslam devletinin ilk anayasası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İslam tarihinde ilk ok atan kişi kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in katıldığı gazve'lerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Hz. Peygamber’in edindiği ilk sancak hangi renkti?

Correct! Wrong!

Müşriklerin İslam devletini resmen tanımış olduğu ilk olay nedir?

Correct! Wrong!

Müslümanların bu ilk Kabe ziyaretine hangi ad verilmiştir?

Correct! Wrong!

Mescid-i Dırar nedir?

Correct! Wrong!

Ceyşü’l-usre nedir?

Correct! Wrong!

AÖL Açık Lise Siyer 2 Dersi Test Soru Çöz
Dersi tekrar etmelisiniz...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir