Akarsuyun potansiyel enerjisini kullanarak elektrik üreten santral nedir?

Akarsuyun potansiyel enerjisini kullanarak elektrik üreten santrale hidroelektrik santral denir.

 • Koşullanma Yoluyla Öğrenme Nedir?

  Koşullanma Yoluyla Öğrenme a) Klasik Koşullanma, İlk kez Rus bilim adamı fizyolog İ. Pavlov (1849-1936) tarafından ortaya atılan bu yöntemde; […]

 • Șia’nın temel görüșleri nedir?

  Şia birbirinden farklı düşünen birçok kola ayrılmıştır. Bununla beraber genel olarak Şia’nın bazı görüşleri şöyle sıralanabilir: Hz. Peygamber’den sonra Müslümanların […]

 • “Cümlenin Yardımcı Ögeleri” nedir?

  < p class="bold">Cümlenin Yardımcı Ögeleri (Nesne, Dolaylı Tümleç – Zarf Tümleci) Nesne(düz tümleç): Öznenin yaptığı işten etkilenen varlığa nesne denir. […]

 • “Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide)” nedir?

  < strong>Servet-i Fünun (Edebiyat-ı Cedide) Recaizade Mahmut Ekrem‘in önderliğinde Servet-i Fünun Dergisi etrafında toplanan bazı gençler Tevfik Fikret‘in derginin başına getirilmesiyle […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*