Akaidin Amacı nedir
Akaid Bilgi Bankası, Nedir?

Akaidin Amacı nedir?

Akaidin Amacı nedir?

Akaidin amaçları, öncelikle; iman esaslarının açıklamasını yapmak, bunları yorumlamak, gerek akli gerekse nakli delillerle bunların ispatını gerçekleştirmek, aynı zamanda savunmaktır.

Akaid gerek samimi müminlerde ortaya çıkabilecek bazı şüphe, tereddüt ve itirazları, gerekse İslam dışı din ve düşünce sistemlerini benimseyenlerin ileri süreceği kasıtlı şüphe ve itirazları göğüsler. Bunun için sapık ve batıl fırkaları tanıtır; böylece bir yandan doğru yolu arayanlara yol göstermeyi, diğer yandan da inanmamakta direnen veya İslam itikadını bulandırmak isteyenleri reddetmeyi hedefler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir