Akaid Bilgi Bankası, Nedir?

“Ahirete İmanın Akli ve Nakli Delilleri” nedir?

Ahirete imanın akli delilleri; Adalet duygusu, ebedilik arzusu, insanın özgür ve sorumlu oluşu, insanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığı, varoluşun ve hayatın anlamı, inanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi, hakikatin ortaya çıkması ve her şeyin anlaşılması olarak sıralanabilir.

 • Mutlak adalet
 • Ebedilik arzusu
 • İnsanın özgür ve sorumlu oluşu
 • İnsanın başıboş ve amaçsız yaratılmadığı
 • Varoluşun ve hayatın anlamı
 • İnanç ve davranışlara karşılıklarının verilmesi
 • Hakikatin ortaya çıkması
 • Evrensel ahlak ilkelerinin hayata geçirilebilmesi
 • İyilik͕ hak ve görev bilinci

Bu akli deliller yanında Kur’an’da zikredilen ve akla, kalbe, ruha, vicdana hitap edip onları doyuran ve tatmin eden naklî deliller de vardır.

 • İlk defa yaratan tekrar yaratabilir͘
 • Her şeye gücü yeten Allah͕ tekrar diriltmeye kadirdir͘
 • Ölüden diriyi͕ diriden ölüyü çıkaran Allah͕ insanları kabirlerinden çıkaracaktır
 • İnanıp͕ salih amel işleyenlerle inkâr edip͕ zulmedenler bir tutulmayacaklardır͘
 • Baharda yeryüzünü kıştaki ölümünden sonra dirilten Allah͕ insanları da diriltir͘
 • Gökleri ve yeri yaratan ölüleri de diriltmeye kadirdir͘

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir