“Ahirete İman” nedir?

Ahiret, sözlükte “son, sonra olan ve son gün” anlamlarına gelir. Terim olarak ahiret, kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayata denir. Ahirete iman; iman esaslarından olup genellikle Kur’an’da “el-yevmül-ahir” (son gün) şeklinde, Allah’a imanla yan yana ve diğer inanç esaslarından daha fazla zikredilmiştir. Bu da ahiret inancının iman esasları arasında çok önemli olduğunu göstermektedir.

Kur’an’da ahiret hayatına nispetle dünya hayatının geçiciliğine işaret eden pek çok ayetin yanında hem dünyanın hem de insanın belli amaçlar doğrultusunda yaratıldığı belirtilmektedir. Fanilik vurgusuna rağmen bu dünya hayatı öylesine, iş olsun diye yaratılmamıştır. İnsan da bu dünya hayatında yesin, içsin, eğlensin, amaçsızca yaşasın, sonunda ölüp gitsin ve yok olsun diye yaratılmamıştır. Nitekim bu konuda şu ayetler çok açık bilgiler sunmaktadır:

Duhan suresi, 38. ayet :Biz gökleri͕ yeri ve ikisi arasındakileri bir oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık͘.

Müminun suresi, 115. ayet: Sizi boş ve anlamsız yere yarattığımızı ve bize dönmek zorunda olmadığınızı mı sanıyorsunuz.

 • Biyoenerji nedir?

  Biyokütlenin kimyasal dönüşümüyle elde edilen enerjiye biyoenerji denir.

 • Fenike Alfabesi Nedir?

  Fenike alfabesinin tarihi  tahminen M.Ö. 1050 yılına dayanmaktadır. Fenike alfabesinin; günümüzde kullanılan birçok modern alfabenin kaynağı olduğuna inanılır (Özellikle; Arap […]

 • Ehl-i sünnet’in Şia’ya itirazı nedir?

  Ehl-i sünnet Şia kelimesinin “dost” anlamına geldiğini savunur ve halifeliğin nasla tayin edildiği fikrine aşağıda zikredilen hususlardan dolayı itiraz eder; […]

 • AÖL Matematik 3 Dersi MATEMATİK 3 VİDEOLU DERS ANLATIMI

  AÖL KUŞLARI & AÇIKOKU AÖL KUŞLARI https://www.facebook.com/groups/456242131453717

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*