T. D. ve Edebiyat 3

“Agâh Sırrı Levent” kimdir, eserleri nedir?

Agâh Sırrı Levent, 1894’te Rodos’ta doğdu. İlköğrenimini Edirne İlkokulunda, ortaöğrenimini
Mülkiye Ortaokulu ve Konya Lisesinde, yüksek öğrenimini ise İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde yaptı .
Roman ve hikâye (öykü) türünde eserler verdi. Daha sonra edebiyat tarihi araştırmaları
yaptı.
Eserleri: Edebiyat Tarihi Dersleri, Maarifimiz ve Millî Terbiyemiz, Eserler ve Şahsiyetler,
Divan Edebiyatı, Nâbi’nin Sûrnâmesi, Nev’î-zâde Atâyî’nin Hilyetü’l-Eâr’ı …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir