AÖL Seçmeli Dersler ve Çalışılacak Kitaplar
Soru-Cevap

Açık Liseye İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,
 Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18
yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;
İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli
vesikalık fotoğraf,
 İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan
Diploma Kayıt Örneğinin aslı)
istenir.
Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli
vesikalık fotoğraf,
 Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not
döküm çizelgesinin aslı,

 T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını
gösteren banka dekontunun aslı,
istenir.

Yurt Dışında Öğrenim Görmüş Olan Öğrencilerden;
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebadında bir adet renkli
vesikalık fotoğraf,
 Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt
Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden “Açık Öğretim Lisesine Kimler
Başvurabilir” başlığı altında yer alan (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik
Belgesinin aslı, (Karneler denklik belgesi yerine geçmez.) denklik belgesini kaybedenler,
denklik belgesini düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” yapılmış denklik belgesi ile
müracaat edebilirler.
 T.C. kimlik numarası olmayanlardan, ilk kayıt ücretinin yatırıldığını
gösteren banka dekontunun aslı,
istenir.
Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Alarak Ayrılan Öğrencilerden
(Tasdiknameli Form C işlemi);
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Açık Öğretim Lisesinden alınan tasdikname veya tasdikname kayıp belgesinin
aslı,
 T.C kimlik numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını gösteren banka
dekontunun aslı,
istenir.
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Tasdikname Almış Öğrencilerden
(Tasdiknameli Form C işlemi);
 T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
 Mesleki Açık Öğretim Lisesinden aldığı tasdikname veya tasdikname kayıp
belgesinin aslı,
 Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

 T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt bedelinin yatırıldığını
gösteren banka dekontunun aslı
istenir.
Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname almış veya halen kayıtlı olan
öğrencilerden, Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmak isteyenler; öncelikle il ve ilçelerde
bulunan Mesleki Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerine müracaat ederek sistem üzerinden öğrencilik durumunun “Aktif” hale
getirilmesini sağlayacaktır. (Tasdiknameli Form C işlemi tamamlandıktan sonra) Belgenin aslı
ile Açık Öğretim Lisesi iş ve işlemlerini yürüten Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat
ederek geçiş dilekçelerini vereceklerdir. Bu öğrencilerin dosyaları kayıtlı oldukları okullardan
istenecek ve sistemden de dosya nakli gerçekleştirilecektir. Ancak dosyası Mesleki Açık
Öğretim Lisesi (Ankara) Müdürlüğü arşivinde olan öğrencilerin belgeleri dosyasına konulmak
üzere Müdürlüğümüze (Ankara) gönderilecektir.
Açık Öğretim Lisesinde Kayıtlı Ancak T.C. Kimlik Numarası Sistemde Olmayan
Öğrencilerin Başvuruları;
2003 yılı öncesi Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırmış, bu tarihten sonra hiç kayıt
yenilememiş ve halen öğrencilik durumu “Silik” olan öğrencilerin T.C. Kimlik Numaraları
Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayabilir. Bu öğrencilerimizin
öncelikle durumlarını anlatan bir dilekçeyi ve T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı
fotokopisini tek sayfada olacak şekilde 0 312 213 01 75’e faks ya da [email protected]
adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine
T.C. kimlik numarası eklenen öğrenciler kayıt yenileyebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir